Home 01.매매 전원주택/부지
Total : 16 listings ( 1 page of 2 )
 
No. 108136
종로구 / 평창동
단독주택
337㎡   9억
 
No. 106631
기타지역 / 용인시처인구양지면
단독주택
661㎡ / 231㎡   8억
 
No. 107239
기타지역 / 가평군 설악면
단독주택
595㎡ / 182㎡   6억 5천
 
No. 107062
기타지역 / 성남시판교동
단독주택
774㎡ / 595㎡   80억
 
No. 107061
기타지역 / 성남시판교동
단독주택
569㎡ / 443㎡   55억
 
No. 107059
기타지역 / 성남시판교동
단독주택
526㎡ / 364㎡   38억
 
No. 106873
기타지역 / 양평군개군면공세리
단독주택
1,266㎡ / 198㎡   15억
 
No. 106872
기타지역 / 양평군개군면공세리
단독주택
1,250㎡ / 165㎡   14억
 
No. 106632
기타지역 / 용인시처인구양지면
단독주택
661㎡ / 231㎡   13억
 
No. 106721
기타지역 / 용인시양지면대대리
단독주택
1,058㎡ / 331㎡   15억
   1  2